SOS panelové domy

Program Panel poskytuje nejenom vlastní dotaci investic, ale je zaměřen také na osvětovou a poradenskou činnost, kterou poskytují vyjmenovaná střediska PIS, a nabízí také poskytnutí krytí bankovní záruky. V roce 2009 byl Program Panel rozšířen i na bytové nepanelové domy a dostal název Nový Panel.

Program Zelená úsporám byl vyhlášen krátce před parlamentními volbami v dubnu 2009 a jeho start byl vnímán veřejností tak trochu jako součást předvolební kampaně. Vzhledem k poměrně přísným požadavkům na dosažené úspory energie byl přijímán zpočátku vlažně. Proto došlo od září 2009 ke zmírnění požadavků a zároveň k rozšíření Zelené úsporám i na panelové domy, což vedlo k propojení s požadavky a systémem poradenských středisek fungujících v rámci programu Panel. 

Zdálo se, že lépe již nemohou podmínky pro opravy budov hromadného bydlení nastaveny. Vlastnické subjekty - bytová družstva, společenství vlastníků se zorientovala v nové situaci a začaly se připravovat projekty, které díky dotačním programům směřovaly k vysokým úsporám energie a k velmi slušné celkové úrovni oprav, která slibovala kvalitu, životnost, uživatelský komfort na úrovni současných požadavků na bydlení v EU, jejíž jsme nedílnou součástí… 

Najednou, v průběhu několika dnů, podpora zaměřená na záchranu panelových domů skončila. Mnozí vlastníci, kteří s ní počítali, o tom ještě ani nevědí. Mnozí mají připravené posudky, projekty, výpočty a další podklady, na které museli vynaložit nemalé náklady, aby dosáhl na slibované dotace, ale bez dotací do realizace akce nepůjdou, i za cenu těchto marných nákladů.

Sdružení CERPAD se rozhodlo v této situaci zareagovat na množství znepokojených hlasů ze všech možných zájmových skupin, kterých se problematika panelových domů nějak dotýká, a zformulovat tyto reakce jako výzvu adresovanou všem orgánům a institucím státní správy, které jsou za zodpovědné za oblast bydlení, úspory energie a životní prostředí. K této výzvě se může připojit každý, kdo souhlasí s jejím obsahem, aniž by z toho pro něj vyplývaly nějaké důsledky: je to jen možnost vyjádření názoru. Tak tedy, vyjádřete jej!

 

 

Navštivte také

Doména sospanelovedomy.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 6914 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména sospanelovedomy.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář